نمایش # 
عنوان نمایش از %s کلیک ها
تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی 09 بهمن 1394 2614
تست خودشناسی: دیداری، شنیداری یا لمسی هستید؟ 10 مرداد 1394 3104
شبیه‌ سازی “سفر در زمان” ساخته شد! 05 خرداد 1394 3897
آیا ممکن است کل کیهان، یک سیاهچالۀ پنج بُعدی باشد؟ 05 خرداد 1394 3890
ذهن شما از سه طریق می تواند به سلامت قلب تان کمک کند 05 خرداد 1394 3564
کی با تو رهایی ! - مریم خاژنی 01 ارديبهشت 1394 3569
«نگذار دیگری در تو بمیرد» - کوروش سلیمی 25 خرداد 1398 153
امنیت ، نیاز مبرم فردی و اجتماعی 02 مرداد 1397 807
«مغالطه علت شمردن مقدم» - کوروش سلیمی 16 اسفند 1396 1177
«افسردگی و نقش آن در اضافه وزن» - رضا سلیمی 24 فروردين 1396 2305
«ارزش زندگی» - کوروش سلیمی 29 بهمن 1395 3145
«بازيگوشى و تمركز» - کوروش سلیمی 20 دی 1395 1900
«حذف زندگی به امید آینده!» - کوروش سلیمی 18 دی 1395 2003
«چرا ديگر با هم حرف نمى زنيم؟-(بخش دوم)» - کوروش سلیمی 16 دی 1395 1680
«چرا ديگر با هم حرف نمى زنيم؟-(بخش نخست)» - کوروش سلیمی 03 دی 1395 1941
« پذيرش، تقلا و بى تفاوتى» - کوروش سلیمی 05 آبان 1395 2234
« چگونه آينده در جايگاه علت قرار مى گيرد و گذشته در جايگاه معلول؟ » - کوروش سلیمی 18 شهریور 1395 1769
« فرق مسئوليت با وظيفه » – كوروش سليمى 19 مرداد 1395 2033
« اهمیت نگرش به مفهوم خانواده » - افسانه صیدی 04 مرداد 1395 1744
« هدف » – كوروش سليمى 01 مرداد 1395 1845