چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

بخشش – فروغ فرخزاد

اگر مستضعفی ديدی،

ولي از نان امروزت

به او چيزی نبخشيدی.

به انسان بودنت شک کن

اگر چادر به سر داری،

ولي از زير آن چادر

به يک ديوانه خنديدی

به انسان بودنت شک کن

اگر قاری قرآنی،

ولي در درکِ آياتش

دچارِ شک و ترديدی.

به انسان بودنت شک کن

اگر گفتی خدا ترسي،

ولي از ترس اموالت

تمام شب نخوابيدي.

به انسان بودنت شک کن

اگر هر ساله در حجّي،

ولي از حال همنوعت

سوالي هم نپرسيدي.

به انسان بودنت شک کن

اگر مرگِ کسی ديدي،

ولي قدرِ سَري سوزن

ز جاي خود نجنبيدي

به انسان بودنت شک کن...

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -   پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

معرف: شادی عظیمی

موضوع: انسان و زندگی