رادیو کلام زنده

رفتار با حیوانات

نویسنده: #غزل_بهنیا / گوینده: #حسین_اولیا / موسیقی و ادیت: #محمد_علی_صمدی

سطر آخر

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

آهنگ بودن

کاری از رادیو کلام زنده؛ به مناسبت تولد استاد کورش سلیمی

مسافران کره خاکی

نویسنده: #مهیار_نجفی / گوینده: #مونا_پیرایش / موسیقی و ادیت: #سمیه_متوسل_الحسینی

جدائی

نویسنده: #بهار_نادری / گوینده: #حسین_اولیا / موسیقی و ادیت: #سینا_حسینی_پور

آدمیزاد و عشق

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

صلح جهانی

به قلم #شیوا_مخیر

زیباترین غزل

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

همسایه

نویسنده: #رویا_پناهی / گویندگان: #مژگان_تقی_زاده #حسین_اولیا / موسیقی و ادیت: #سینا_حسینی_پور

سادگی کرد دلم

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

دوباره کودکی می کنم

نویسنده: #فربد_ملک / گوینده: #مونا_پیرایش / موسیقی و ادیت: #سینا_حسینی_پور

اعتماد

نویسنده: #مژگان_رجحانی / گوینده: #مریم_سلطانی / موسیقی و ادیت: #محمد_علی_صمدی

حمایت

نویسنده: #مژگان_رجحانی / گویندگان: #مرجان_پیروی؛ / راوی #حسین_اولیا؛ / ناظم مدرسه #الهه_فرقدانی؛ امیر حسین / موسیقی و ادیت: #سینا_حسینی_پور

جدائی

نویسنده: #مژگان_رجحانی گوینده و ادیتور: #سمیه_متوسل_الحسینی

عاشورا

کاری از #رویا_رشاد

مقصد خورشید و شام تار

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی

اعتماد

نویسنده: #علی_فعال / گوینده: #رویا_رشاد

وطنم ایران

رادیو کلام زنده

قول و قرار

نویسنده: #فربد_ملک گوینده: #حسین_اولیا موسیقی و ادیت: #محمد_علی_صمدی

با من صنما دل یکدله کن

کاری از #سمیه_متوسل_الحسینی