جشنواره‌ مجسمه‌های کاهی بعد از برداشت برنج در ژاپن

img mojasemeh kahi

هر ساله پس از برداشت برنج در ژاپن، مقدار زیادی کاه بر جای می‌ماند که برای ساختن مجسمه‌های کاهی بکار می‌رود. این روش در جشنواره‌های مجسمه‌های کاهی بسیار محبوب است.              


شلوغ‌ترین و بهترین جشنواره‌های مجسمه‌های کاهی در شهرهای کاگاوا و نیگاتا برگزار می‌شوند. این جشنواره‌ها طبیعتاً گردشگران زیادی را به این مناطق جذب می‌کنند.

 

 

{imagonx}img_didaniha/img_mojasemeh_kahi:200:160{/imagonx}

https://telegram.me/kalamezendeh1