تصاویری زیبا از سرریزهای نیلوفری

img sarriz nilofari

سرریز نیلوفری سازه ای است که آب اضافی را خصوصا به هنگام سیلاب که جریآن آب به بدنه سد صدمه وارد میاورد و امکان دارد باعث تخریب آنها شود، دفع میکند.در حقیقت این نوع سازه، تخلیه کننده دریاچه سد در مواقع اضطراری میباشد.

                                                                                                                          

                                       

 مهمترین و حساسترین بخش در سازه های آبی ، سرریز میباشد. در حقیقت اگر سرریز یک سد به درستی محاسبه و احداث گردد ، مشکل ناپایداری سازه و بحث سیلاب در آن منطقه را نخواهیم داشت.

سرریز نیلو فری ( سرریز با دهانه سقوط ) معمولاً در سدهایی که در درة باریک اجرا شده‌اند و یا دارای شیب تند تکیه گاه می باشد ، بکار می روند . همچنین در مواردی که تونل ها و گالریهای انحراف با قطر کافی در اختیار باشد ، می توان از این نوع سرریزها استفاده کرد .

یکی دیگر از نکات مثبت این سرریزها این است که با ارتفاع نسبتاً کم می توان به ظرفیت ماکزیمم آن نزدیک شد . این خصوصیت می تواند در مواردی که حداکثر جریان خروجی از سرریز باید محدود باشد ، مفید واقع شود .

 

{imagonx}img_didaniha/img_sarriz_nilofari:200:160{/imagonx}