کشف شهر 1500 ساله زیر آب

img 1500yearsold city

فرانک گودیو و تیمش در اعماق اقیانوس ، شهر گمشده مصری ، Heracleion ، را که 1500 سال پیش به زیر آب رفته بود را کشف کردند. این شهر توسط هرودوت مورخ قرن 5 پیش از میلاد ثبت شده است.   

 

 

 

 

{imagonx}img_didaniha/img_1500yearsold_city:200:160{/imagonx}