جشنواره گل های هلند

img holand flowers

جشنوارۀ گل های هلند امسال با موضوع آثار هنرمند معروف ون گوگ آغاز شد. 19 گروه مختلف در Zundert هلند مجسمه های بسیار عظیمی با گل ها ساخته و در رژۀ گل ها آنها را به نمابش گذاشتند.

 

 

{imagonx}img_khandaniha/img_omomi/img_holand_flowers:200:160{/imagonx}