تاثیر قصه گویی بر تخیل

ghesegoei

قصه گويي فضايي را دراختيار كودكان مي گذارد كه تخيل خود را تقويت كنند در حالي كه مثلا در فيلم، شخصيتها در مقابل كودكان وجود دارند در حالي كه در قصه گويي آنها آزاد هستند و در ذهن خود شخصيتها را مي سازند.

                           

 

حتي اختراعات زمينه اش از تخيل است و مخترعان از قوه تخيل خود براي اختراعات استفاده كرده اند، اگر قوه تخيل كودكان قوي شود در علوم هم مي توانند پيشرفت كنند.

 امروز فراگيري رسانه ها باعث شده خانواده ها و جامعه از قصه گويي فاصله بگيرند درحالي كه پيش از اين كودكان به واسطه حضور پدربزرگ و مادربزرگ ها و پدر و مادرها درخانه بيشتر با قصه گويي آشنا بودند.

در قالب قصه ها و لالايي ها ميراث فرهنگي به كودكان منتقل و شجاعت، مهرباني و اصالت و بسياري از اصول تربيتي به آنها یاد داده می شد درحالي كه در زمان ما رسانه ها فراوان شده اند مثل تلويزيون، راديو، رايانه كه اينها بيشتر به كودكان اطلاعات مي دهند.

بايد كودكان در قالب رسانه ها بيشتر با اسطوره هاي سرزمين خود آشنا شوند.

 

منبع:به نقل از ایرنا

 

img telegram join2