معرفی چند وسیله کمک آموزشی مونتسوری(کودک 4-5 سال)

img montessori tools

این سه مورد تنها نمونه کوچکی از ابزارهای خلاقانه در متد مونتسوری است. هر کدام از این وسایل راه را برای اندیشیدن و تفکر خلاق در کودک هموار می کنند. ابزارهایی که مهارت محور هستند و کودکان بخش کلیدی فرآیند یادگیری هستند.


کابینت اشکال هندسی

img montessori 1

این وسیله کمک آموزشی یک کابینت چوبی شش کشویی است که هر کشو حاوی شش عدد شکل هندسی متفاوت است.

بدنه و صفحه ای که اشکال روی آن سوار میشوند معمولا به رنگ اصلی بدنه هستند و شکل ها با رنگ متمایز آبی روی آن قرار می گیرند. هر شکل یک دسته کوچک دارد که کودک می تواند بوسیله آن شکل را برداشته و دوباره در جای خود قرار دهد. کشوها قابل خارج کردن از بدنه اصلی می باشند.

محتویات هر کشو به شرح زیر است:

کشوی 1: شامل 6 دایره است که قطر آنها به تدریج از 5 تا 10 سانتیمتر افزایش می یابد.
کشوی 2: شامل یک مربع و 5 مستطیل است که عرض آنها ثابت است ولی طول آنها از 5 تا 10 افزایش می یابد.
کشوی 3: این کشو شامل 6 مثلث است که هرکدام نوع متفاوتی هستند. بعنوان مثال مثلث متساوی الاضلاع، متساوی الساقین، و ...

کشوی 4: این کشو شامل 6 عدد چند ضلعی متداول است مانند: پنج ضلعی، شش ضلعی، هفت ضلعی و ...
کشوی 5: شامل 4 شکل چهارگوش نظیر لوزی، متوازی الاضلاع و ... و مثلث های متفاوت الزاویه می باشد.
کشوی 6: شامل اشکال هندسی دایره ای شکل نمیدایره، بیضی و ... است.
به همراه کابینت سه دسته کارت وجود دارد که با اشکال هندسی کابینت قابل جور کردن هستند.


این ابزار برای گروه سنی 4 تا چهار سال و نیمه طراحی شده است و هدف آن آشنایی کودک با فضای اشکال و درک وجودی خودشان از نقطه نظر فرم در جهان هستی است. کودک از نظر کلامی نام اشکال هندسی را خواهد آموخت و قادر خواهد بود که این اشکال را در محیط پیرامون خود تشخیص دهد .اهداف غیر مستقیم این ابزار، آشنایی با هندسه و آمادگی کودک برای نوشتن است.استوانه های بدون دسته

img montessori 2 


این وسیله شامل چهار جعبه به رنگهای قرمز، زرد، آبی وسبز است که داخل هر کدام 10 استوانه وجود دارد. رنگ هر جعبه با رنگ استوانه های داخل آن یکسان است .

جعبه قرمز رنگ حاوی استوانه هایی با دو بعد متفاوت است.

جعبه زرد سه بعد متفاوت را شامل می شود.

جعبه سبز سه بعد متفاوت را شامل می شود که عکس جعبه اول است.

جعبه آبی فقط یک بعد متفاوت دارد.

این جعبه برای گروه سنی 4 تا چهار سال و نیمه طراحی شده است و هدف آن این است که به کودک درکی از ترتیب و مکمل بودن را بدهد. انواع و اقسام چیدمان در این وسیله امکانپذیر است که کودک با آزمون و خطا و خلاقیت خودش می تواند بسازد. با مکمل قرار دادن استوانه ها در کنار هم کودک به گونه ای عینی معنای توالی، ترتیب و بعد را تشخیص دهد. در این ابزار مهارت کلامی مدنظر نیست و حواس بینایی و لامسه هدف قرار دارند.ورقه های رنگی

 img montessori 3

این وسیله کمک آموزشی در متد مونتسوری، شامل سه جعبه می باشد که حاوی ورقه ها و صفحات رنگی است.

جعبه اول: شامل 6 صفحه رنگی است که از سه رنگ اصلی زرد، قرمز و آبی تشکیل شده است که بصورت جفت ساخته شده اند.

جعبه دوم:  شامل 22 صفحه رنگی است که بصورت جفتی و از رنگهای اصلی و همچنین رنگهای ثانویه مثل نارنجی، سبز، ارغوانی و همچنین رنگهای صورتی، قهوه ای ، سفید، سیاه و خاکستری تشکیل شده است.

جعبه سوم: شامل 63 صفحه می باشد که طیف سایه روشن 9 رنگ قرمز، زرد، آبی، سبز، نارنجی،ارغوانی، قهوه ای، صورتی و خاکستری است که از هرکدوم 7 صفحه در جعبه وجود دارد.

 

این اسباب بازی برای محدوه سنی 3سال و نیم تا 4 سال و نیم مورد استفاده قرار می گیرد و هدف آن در وهله اول آشنایی کودک با رنگهاست و اینکه بتواند بدون شک و تردید رنگهای یک طیف  خاص را از هم تمیز بدهد.

با این ابزار کودکان مفهوم رنگهای تیره و روشن و صفات تفضیلی ( تر و ترین) را می آموزد. این وسیله راهی برای درک کودک از جهان رنگی  و نقش خود در مواجهه با این جهان است.این سه مورد تنها نمونه کوچکی از ابزارهای خلاقانه در متد مونتسوری است. هر کدام از این وسایل راه را برای اندیشیدن و تفکر خلاق در کودک هموار می کنند. ابزارهایی که مهارت محور هستند و کودکان بخش کلیدی فرآیند یادگیری هستند.مولف و گردآورنده: نیلوفر کشاورز


 

img telegram join2