لطفا به من امنیت را هدیه دهید!

img divorce

طلاق تاثیر فزآینده ای برزندگی و جنبه های مختلف شخصیتی کودکان می گذارد، تحقیقات نشان داده حتی جدایی هایی که به آرامی انجام می گیرد مسیر زندگی کودکان را تحت تأثیر قرارمی دهد. فرزندان طلاق عموماً با دور نمای عاطفی بُغرنجی نسبت به فرزندانی که در خانواده های سالم زندگی می کنند رو به رو هستند.

آنچه جدایی، بر سر کودکان می آورد

طلاق  برای کودکان به معنی ایجاد دو جهان متفاوت است که باید هرکدام را به طور جداگانه درک کرد، کودکان طلاق همواره سعی می کنند که با روحیات و عادات پدر و مادر آشنا شوند و خود را با شرایط آنها تطبیق دهند و این موضوع باعث تضاد شخصیت و دو گانگی در کودک می شود؛ کودکان طلاق همانند کودکانی که دارای خانواده سالم هستند احساس امنیت عاطفی را تجربه نمی کنند و همین امر باعث تاثیر گذاری مستقیم برعزت نفس و دیگر ویژگی های فردی آنان می شود.


فرزندان پس از جدایی پدر و مادرشان درواقع اغلب از اضطراب عاطفی  آشکار رنج میبرند؛ کودکانی که در سن قبل از مدرسه هستند عموماً سر در گم و وحشت زده میشوند و خود را به خاطر جدایی مقصر میدانند، کودکان بزرگتر نیز از جدایی پدر و مادر متحمل تنش های فراوانی می شوند.


ضربات عمیق روحی و روانی ناشی از پدیده طلاق بر روی فرزندان غیر قابل انکار است، اما نکته قابل توجه در این مورد آن است که نمی توان رفتارهای خاص مثل افسردگی ، دیگر آزاری، خود آزاری و دیگر واکنش های منفی را به تمام کودکان طلاق تعمیم داد زیرا هر یک از کودکان تحت تاثیر شرایط خاصی هستند و ویژگی های رفتاری خاص خود را دارند، برای مثال در موردی که به طور خلاصه ذکر شد، از آنجا که کودک رابط عاطفی بسیار عمیقی باپدرش داشته،دوری و جدایی از پدر آسیبهای بسیار جدی بر کودک گذاشته ورفتارهای اضطرابی را در کودک شدت بخشیده است.


البته مهم‌ترین مسئله در مورد فرزندان طلاق، بحث سازگاری است. سازگاری به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول در پذیرش آن‌چه به نام طلاق در زندگی کودک اتفاق افتاده است، می‌تواند منشأ و یا کنترل‌کننده رفتارهای آتی فرزندان طلاق باشد

 

سازگاری در فرزندان طلاق

باید توجه داشت که عوامل مختلفی می‌تواند بر سازگاری کودکان با طلاق والدین‌شان تأثیرگذار باشد. یکی از این مسایل بسیار مهم ، سن کودک هنگام وقوع طلاق است، کودکان سنین پایین به دلیل آن‌که دارای مهارت‌های کلامی و شناختی محدودتری هستند و از طرفی وابستگی بیشتری به والدین‌شان دارند، تا حدودی آسیب بیشتری از این امر می‌بینند و سازگاری با طلاق، برای‌شان دشوارتر است.


هر چند واکنش اکثر کودکان نسبت به طلاق والدین بر اساس سطح رشدی‌شان متفاوت است  اما رعایت برخی از عوامل کمک می کند تا این بحرانه بهتر پشت سر گذاشته شود:

 

عوامل موثر بر سازگاری کودک پس از طلاق

اگر طلاق گرفته اید و یا در صدد آن هستید، توجه به این نکات به شما کمک خواهد کرد تا فرزندان با این دوران سخت و پر التهاب بهتر کنار بیایند:

- هر چه کودک با والدی که از خانه رفته دیدارهای منظمی داشته باشد، سازگارتر خواهد بود.

- روابط محبت آمیز و در عین حال مقتدرانه والدی که حضانت کودک را به عهده دارد، سازگاری کودک را افزایش می دهد.
 -
اگر اضطراب والدی که حق حضانت را بر عهده دارد در حد متوسط یا پایین باشد با کودک خود رفتار بهتری خواهد داشت. لذا والدین باید سعی کنند در این شرایط بسیار مراقب سلامت روان خود باشند.

- در بیشتر موارد پسرهایی که پدر حضانت آن ها را می پذیرد از سازگاری بیشتری برخور دارند. اگر چه مطلوب این است که کودکان هر دو جنس زیر 5 سال در نزد مادر حضور داشته باشند. 

-مادر و پدر باید به فرزند اطمینان دهند که همیشه پدر و مادر او خواهند ماند.

-به کودک اجازه هر سؤالی را بدهند و جواب صادقانه ای برای تک تک آنها داشته باشند.

- کلید طلایی در مورد سلامت روانی همه کودکان این است که آنان بدون استثناء و در هر نوع شرایطی، به محبت و نظم احتیاج دارند.

 

و نتیجه آخر اینکه، اگر شما هم جز آن دست زوجینی هستید که در آستانه طلاق هستید و یا در ذهن تان به فکر جدایی افتاده اید، بهتر است قبل از هر اقدامی، یک فرصت مجدد به خودتان و همسرتان دهید. استفاده از خدمات روان شناسی خانواده نیز اکیدا توصیه می شود.

 

 

img telegram join2