قشقرق كودك

img gheshgheregh

 آنچه كه هرگز نباید انجام دهید:                                                                     

 سر فرزند خود فریاد نكشید یا برایش دلیل و نظیر نیاورید. وقتی فرزند شما در كوران طغیان احساسات است. هیچ راهی برای نفوذ منطقی در وی ندارید. فقط باید صبر كنید تا كودك كمی آرام شود.         

 

اگر كودك در یك مكان عمومی قشقرق به پا كرد، او را به یك مكان خصوصی‌تر مثل اتومبیل خودتان یا لااقل دستشویی ببرید و اگر باز هم كنترل وی غیرممكن بود او را به خانه ببرید.

 

متاسفانه مواردی هم وجود دارد كه شما نمی‌توانید محل را ترك كنید، مثل هواپیما یا قطار. پس بهترین كار این است كه لبخند بزنید و تحمل كنید كه البته ممكن باعث رنجش دیگران بشود اما شما باید نگران فرزند خود باشید نه كس دیگر.

 

اگر فرزند شما شروع كرد به گاز گرفتن، لگد زدن، كتك كاری یا هر رفتار نامناسب دیگر، آن موقع باید فورا او را تا زمانی كه آرام شود از موقعیتی كه در آن است دور كنید.

 

زمانی كه كج خلقی كودك پایان یافت، در مورد آنچه اتفاق افتاد با عصبانیت یا آشفته حالی صحبت نكنید زیرا مرور دوباره و دوباره اتفاقات می‌تواند كودك را برآشفته كند و باعث شروع مجدد یك بداخلاقی بشود.

 

او را در آغوش بگیرید و ببوسید و به آرامی تكان دهید. و اگر فكر می‌كنید نیاز است كه راجع به آن حرف بزنید بگذارید چند ساعتی بگذرد و وقتی هر دوی شما آرامش خود را بازیافتید راجع به آن با هم حرف بزنید.

 

 می‌توانید خوشحال باشید كه این مراحل و رفتارها برای همیشه ماندنی نیست. و با رشد كودك و فراگیری اینكه چگونه خواسته هایش را مطرح كند و اینكه چگونه احساساتش را بیان كند بهتر و بهتر می‌شود

 

img telegram join2

کودک دلش میخواهد که والدین با او بازی کنند ولی پدر و مادر یا وقت ندارند یا حوصله

خشم درونی کودک ناشی ازاضطراب و تنش ها

دلخوری کودک از والدین چون کودک منطق ندارد