نکات طلايي در تربيت فرزندان

img nokate talaei

فرزندان ارزشمندترين گوهرهاي والدين هستند؛ آنها اميدهاي فردای پدر و مادر هستند و تربيت فرزندان مهمترين وظيفه اي كه والدين بايد انجام دهند و اين كار ساده اي نيست.                                                                                                    

 

فرزندان مهمترين دارايي والدين هستند و اگر از آنها به درستي نگهداري و مراقبت نشود، ممكن است تبديل به يك بدهي شوند؛ موضوع به همين سادگي است. بنابراين سعي كنيد آنها را درست تربيت كنيد و هرگز فراموش نكنيد كه پدر و مادر هر دو در تربيت فرزندان نقش دارند.

سعي کرده ايم در اين نوشتار به برخي از نكات ارزشمند درباره تربيت فرزندان در خانواده اشاره اي كوتاه داشته باشيم.

سرمشق خوبي براي فرزندان خود باشيم

فرزندان از والدين خود سرمشق مي گيرند؛ سعي كنيد سرمشق خوبي براي آنها باشيد چرا كه فرزندان شما هميشه با چشمان و گوشهاي باز متوجه شما هستند و صداقت، وفاداري، محبت، گفتار، رفتار پسنديده و ادب و نزاكت را با سرمشق گرفتن از شما مي آموزند. سعي كنيد براي فرزندان خود الگوي مناسب باشيد.

كنترل خشم را به فرزندان خود بياموزيد

با فرزندان خود درباره خشم حرف بزنيد و هر جايي كه مي توانيد الگوي آنها شويد و نشان دهيد كه از خشم پرهيز مي كنيد.

به فرزندان خو خويشتنداري و دوري جستن از خشم را آموزش دهيد؛ خود شما با خشمگين نشدن مي توانيد سرمشق مناسب آنها باشيد و آن قدر در توصيه خشمگين نشدن بكوشيد كه ملكه ذهن آنها شود.

مراقب حسادت فرزندان خود باشيد

مراقب نشانه هاي حسادت در فرزندان خود باشيد؛ اگر مي بينيد كه فرزند شما به آنچه دوستانش دارند، حسادت مي كند، اين احساس را در او نابود كنيد. شما مي توانيد با انديشيدن، خواندن و نگاه كردن از شدت اين صفت منفي بكاهيد و تجربه هاي شخصي خود را به فرزندان خود با دليل و مورد انتقال دهيد.

قصه ها و حكايت هاي آموزنده براي فرزندان خود تعريف كنيد

سعي كنيد قصه ها و حكايت هاي آموزنده براي فرزندان خود تعريف كنيد و بر دانش و آگاهي آنها درباره زندگي آينده بيافزايد.

تصميم گيري و مسئوليت پذيري را به فرزندان خود آموزش دهيم

بسياري از والدين فرزندان خود را بيش از اندازه مورد حمايت خود قرار مي دهند و با اين كار در حق آنها ظلم مي كنند. وقتي فرزندان شما به اندازه كافي بزرگ شدند، به آنها مسئوليتهايي واگذار كنيد؛ به آنها كارهايي در منزل بدهيد؛ تصميم گيري برخي از امور را به آنها واگذار كنيد و در كار تصميم گيري نيز به آنها كمك كنيد و شرايطي را فراهم كنيد تا در آينده نيز تصميمات عاقلانه تري بگيرند.

به يكديگر احترام بگذاريد

والدين بايد براي تربيت هر چه بهتر فرزندان خود به همديگر احترام بگذارند و در حضور فرزندان نسبت به يكديگر نق نزنيد و گلايه نكنيد.

به جاي حرف زدن، عمل كنيد

بايد رفتار صادقانه اي را از خود به نمايش بگذاريد و در عمل خوب بودن، صداقت، حقيقت بين بودن، صميمت، شجاعت و اعتماد به نفس را به فرزندان خود بياموزيد تا آنها به داشتن والديني همچون شما افتخار كنند.

دوست فرزندان خود باشيد

دوست فرزندان خود باشيد؛ كافي نيست كه پدر يا مادر باشيد، يك دوست باشيد. وقتي به شما نياز دارند، دستهايشان را بگيريد و آنها را به راه راست هدايت كنيد.

به فرزند خود قول و تضمين بدهيد كه هر جا نياز داشت به كمك او خواهيد شتافت؛ به او قول بدهيد كه به افكار احمقانه اش نخواهيد خنديد؛ به او قول بدهيد كه در كار كمك فكري به او از هيچ كوششي فرو گزار نمي كنيد؛ به او بگوئيد كه مي توانيد هراس هايش را برطرف نماييد؛ به او بگوييد كه هر آينه بخواهد مي تواند به نزد شما بيايد و مي تواند بدون توجه به اشتباهاتي كه كرده روي شما حساب كند و به او بگوييد كه او فرزند شماست و فرزند شما باقي خواهد ماند.

فرزندان خود را در معرض موقعيت هاي مختلف قرار دهيد

تا حدي كه مي توانيد فرزند خود را در معرض موقعيت هاي مختلف قرار دهيد؛ بگذاريد براي خود دوست انتخاب كند؛ بگذاريد شنا كردن، كوه نوردي و قايق سواري را ياد بگيرد؛ بگذاريد درس موسيقي بخواند؛ بگذاريد در رشته هاي هنري تحصيل كند و خلاصه بگذاريد در هر كاري كه به آن علاقه دارد فعاليت كند و از دور مراقب باشيد.

به فرزندان خود، آزادي عمل بدهيد

والدين بايد به فرزند خود آزادي عمل بدهند به اين نكته توجه داشته باشند كه فرزند آنها به يك كتاب مي ماند؛ اگر به شما خيلي نزديك يا خيلي دور باشد، نمي توانيد او را بخوانيد.

بسياري از والدين بيش از اندازه به فرزندان خود مي چسبند و بعد به شرايطي مي رسند كه كار از كار گذشته است؛ فرزندان خود را با نخ به خود گره نزنيد؛ بگذاريد از شما فاصله بگيرند و كارهاي مختلفي را انجام دهند؛ بگذاريد درباره كارهايي كه مي خواهند در زندگي اشان انجام دهند، تصميم بگيرند، اما توجه داشته باشيد كه نگذاريد اين فاصله بسيار زياد شود.

هر شغلي كه داريد و حرفه شما هر چه كه هست، بي جهت فرزندان خود زير فشار نگذاريد تا حرفه شما را دنبال كنند، ممكن است فرزندان شما به اين كارها كمترين علاقه اي نداشته باشند.

از فرزندان خود يك قهرمان بسازيد

گهگاه از فرزندان خود يك قهرمان بسازيد، خواه در زمينه درس باشد يا در زمينه ورزش و يا در زمينه فعاليت هاي روزانه. كاري كنيد كه اعتماد به نفس پيدا كنند. آنها را با خود به مراسم عزاداري و ازدواج ببريد تا بيشتر خود را در بطن جامعه ببينند.

فرزندان خود را به مطالعه تشويق كنيد

والدين بايد از همان دوران كودكي براي فرزندان خود كتاب و مجله بخوانند و اين باور را داشته باشند كه فرزندانشان از اين خواندن بهره مي گيرند. با اين كار ديري نمي گذرد كه فرزندان شما، خود شروع به خواندن خواهند كرد. بنابراين سعي كنيد براي فرزندان خود كتاب هاي جالب تدارك ببينيد؛ درباره آنچه مي خوانيد با آنها صحبت كنيد و با آنها درباره جنبه هاي مثبت و منفي آنچه مي خوانيد حرف بزنيد. خواندن كتاب هاي خوب هميشه مقرون به صرفه است؛ اين عادت را در فرزندان خود ايجاد كنيد.

اشتباهات فرزندان خود را ببخشاييد

اشتباهات بهترين دوستان انسان هستند. فرزندان خود را از شر منفي ها دور نگه داريد. دقيق و نورآور باشيد اما كاري را كه فرزندان شما بايد بكنند به آنها ديكته نكنيد؛ برخي از اشتباهات آنها را ناديده بگيريد و بگذاريد آنها از اشتباهات خود درس بگيرند.

با فرزندان خود صرف وقت كنيد

كمي دست از كار بكشيد و فرصتي را صرف فرزندان خود كنيد؛ فرزندان شما اين از خودگذشتگي شما را مي بينند و آن را هرگز فراموش نمي كنند؛ هر چه بيشتر به فرزندان خود برسيد، از ناحيه آنها رضايت خاطر بيشتري پيدا مي كنيد؛ تنها خرج آنها را به دوش كشيدن كافي نيست.

والدين بايد با فرزند خود و به خاطر او، وقتي را به اتفاق بگذارنند؛ به اتفاق بازي كنند؛ برايش كتاب بخوانند؛ در انجام تكاليف مدرسه به او كمك كنند؛ از او درباره دوستانش بپرسند؛ زياد حرف نزنند و گوش شنوا باشند تا دريچه هاي دل فرزند به روي شما گشوده شود.

از فرزندان خود در حضور ديگران انتقاد نكنيد

از فرزندان خود به خصوص در حضور ديگران انتقاد نكنيد، فرياد كشيدن بر سر آنها و يا مجازات كردن جسماني فرزندان، از آنها انساني حقير و دلخور و سردرگم مي سازد و بر سماجت آنها مي افزايد.

با فرزندان خود رفتاري ملايم بكنيد

اگر مي بينيد كه خشمگين شده ايد، سكوت كنيد يا از اتاق بيرون برويد و به فرزندان خود فرصت بدهيد تا مسايلشان را خود حل و فصل كنند.

هرگز از فرزندان خود انتظار غيرممكن نداشته باشيد

انتظارات غيرواقع بينانه را كنار بگذاريد. به ياد داشته باشيد كه فرزندان بيش از انتقاد به الگو و سرمشق نياز دارند.

به فرزندان خود بياموزيد از باختن درس بگيرند و از موفقيت لذت ببرند

به فرزندان خود بياموزيد كه يك برنده باادب باشد و يك بازنده سربلند. به آنها بياموزيد كه مسئله مهم بردن نيست؛ شركت كردن در مسابقات هم به همان اندازه مهم است. به آنها بياموزيد كه شكست محدود و موقتي را بپذيرند اما هرگز اميد بي انتها را از دست ندهند.

با يك تبسم، يك كلمه تشويق آميز و يك دست نوازش، تفاوت بردن و باختن را براي فرزندان خود رقم بزنيد.

مقايسه نكنيد

مقايسه كردن فرزندان با ديگر كودكان كار درستي نيست و سبب مي شود تا فرزند شما اعتماد به نفسش را از دست بدهد بنابراين شكيبا باشيد و به خاطر داشته باشيد كه با مقايسه كردن نمي توانيد فرزندان خود را تغيير دهيد.

گاهي خود را به جاي فرزندانتان قرار دهيد

گاهي لازم است كه والدين خود را جاي فرزندان خود قرار دهند تا خواسته هاي آنها را پاسخ گويند.

فرزندان خود را نازپرورده بار نياوريد

فرزندان خود را از گزند روزگار حفظ كنيد، اما از حمايت بيش از اندازه هم اجتناب كنيد چرا كه حمايت بيش از اندازه مي تواند مانع رشد و ترقي فرزندان شما شود.

شما مي خواهيد همه چيزهايي را كه خوب است به فرزندان خود بدهيد، اما گاه اتفاق مي افتد كه اين امكان پذير نيست. بياموزيد كه در وقت لزوم به فرزندان خود نه بگوئيد چرا كه گاه يك نه گفتن مي تواند فرزندان شما نجات دهد.

 

img telegram join2