خود را به جای دیگران قراردهید!

img jaye digaran

 

مادری فرزندش را به تفریح می برد. او خیلی خوشحال است اما کودک زار زار گریه می کند. مادر ابتدا دلیل گریه کودک را نمی فهمد اما وقتی خود را جای کودک می گذارد و از دید کودک به جهان می نگرد تازه متوجه می شود کودک فقط پاهای آدمها را می بیند.


 

 

کودک دراین شلوغی چیز دیگری نمی بیند. از این پایین دنیا خیلی خسته کننده است ...هرچه خود رابیشترجای دیگران قراردهید ، ارتباطهای صمیمانه تری با دیگران خواهید داشت.

روانشناسان معتقدند مشکلات خانوادگی عموما از عدم درک متقابل ناشی می شود،اگر پدر و یا مادر هستید خودتان را جای فرزندتان بگذارید .

آیا چنین والدینی را دوست دارید؟

خودتان را جای همسر ، معلم ، شاگرد ، فروشنده ، خریدار ، ... بگذارید .

آیا طرف مقابلتان را دوست دارید؟

 

همیشه تمرین کنید که خود را به جای دیگران قراردهید .

 

 

img telegram join2