آشپزی کردن با کودکان

img ashpazi kodak

در حین آشپزی، کودک با والدین خود بیشتر صحبت و سئوال میکند و یاد میگیرد چگونه یک دستور پخت غذا را دنبال و آنرا به نتیجه تبدیل کند.                                                                                                                                                  

 


 

 

آشپزی کردن با کودکان مهارتهای زیادی را در آنان تقویت میکند . در زیر به هفت مورد از این مهارتها اشاره میکنم :

 

۱- در حین آشپزی کودک با والدین خود بیشتر صحبت و سئوال میکند و یاد میگیرد چگونه یک دستور پخت غذا را دنبال و آنرا به نتیجه تبدیل کند.

 ۲-کودکان مفاهیم اولیه ریاضی و اندازه گیری را میاموزند.

 ۳-کودکان مفاهیم اولیه علمی را به عینه مشاهده میکنند . آنها میبینند مواد غذایی چگونه در حین پخت تغییر میکنند. تغییراتی نظیر تغییر رنگ ، تبخیر ، حل شدن مواد ، ذوب شدن ، ته نشین شدن ، شناور شدن و منجمد شدن.

 ۴-همکاری در حین پخت غذا با کودکان سبب میشود آنها تمایل و اشتیاق بیشتری به صرف غذا پیدا کنند . ضمناً والدین با دقت در سخنان کودکشان در خواهند یافت که چه مواردی در یک غذا برای کودکشان اهمیت دارند .

 ۵-در صورت تهیه غذاهای ملل دیگر ، کودک با فرهنگ های مختلف نیز آشنا میشود.

 ۶-قوه تفکر کودک حین آشپزی تقویت میشود زیرا به سرعت نتیجه کار خود را میبیند. مثلاً اگر حین تهیه خمیر کیک ، خمیر خیلی خشک شود دلیل آن مقدار بیش از اندازه آردی است که استفاده کرده است.

 ۷-مهارتهای اجتماعی زمان آشپزی مشترک با والدین در کودک پرورش میابد. هم فکری برای حل مشکلاتی که پیش میاید به همراه والدین به کودک همکاری گروهی را می آموزد و زمانی که غذا با کمک او تهیه و برای همگان سرو میشود باعث تقویت اعتماد به نفس کودک میشود.

 

img telegram join2