حسادت در کودکان/ راه های درمان

img hesadat kodak

 حسادت یکی از شایعترین واکنش هایی است که در اغلب کودکان و نوجوانان دیده میشود.                                                                                                                                                                     

- حسادت زمانی بروز می کند که عامل رقابت منفی و مقایسه و هم چشمی و تبعیض مطرح باشد.

- حسادت علاوه بر ایجاد عصبانیت، تنفر و احساس خود کم بینی در بچه ها، باعث میشود در سنین بالاتر شخص تماس خود را با محیط و افراد اجتماع از دست بدهد و تنها بماند.

- حسادت غالبا با ترس درونی و خشم همراه است.

- کودک حسود گمان می کند مظلوم واقع شده و کسی از او حمایت نمی کند پس او در صدد انتقام است و حسادت می ورزد.

- از نظر روان شناسی حدود 1/5 سالگی حسادت در بچه ها ظاهر میشود و در 2 تا 4 سالگی به اوج خود میرسد.

- حسادت برای کودکی که فرزند دیگری در خانه متولد می شود به صورت شب ادراری، خشم، اضطراب، افسردگی و بازگشت به رفتارهای دوران کودکی ظاهر میشود.

 

راه های درمان:

1- فرو نشاندن حسادت کودک از طریق فشار، اجبار یا تنبیه امکان پذیر نیست.

2- تفهیم و آگاهی: به کودک گفته شود که ما تو را دوست داریم و اگر به کودک دیگر بیشتر توجه میشود به خاطر کوچکی و ناتوانی اوست.

3- رعایت اعتدال: در عین توجه و محبت به کودک کوچکتر بخشی از محبت خود را متوجه کودکان دیگر کنید و از مقایسه آنها بپر هیزید.

4- محبت در تنهایی: کودک حسود را در کنار خود بگیرید، دست بر سرو رویش بکشید تا احساس کند مورد توجه است.

5- ایجاد زمینه اعتماد: به او اطمینان بدهید که از داشتن چنین فرزندی احساس لذت می کنید.

 

6-ارجاع کار: کارهای کودک دیگر را در صورت تمایل به کودک حسود واگذار کنید مانند نگهداری، آرام کردن، لباس پوشاندن و....

7- جرات دادن: باید به کودک حسود گفت"تو قوی و شجاع هستی و می توانی کارهای خودت را انجام دهی".

8- عقده تکانی: نگاه داشتن حسادت به زیان کودک است و لازم است آن را بیان کند و به پدر و مادر بگوید که کودک دیگر را دوست ندارد. به حفظ خونسردی او اجازه دهید تا احساسش را ببان کند.

10- جایگزین کردن: گاه کودک حسود می خواهد برادر با خواهر خود را کتک بزند، بهتر است یک عروسک بزرگ به او داد تا دق دلی را یر آن خالی کند.

11- سعی کنید نقاط مثبتی را در کودک حسود پیدا کنید و او را بدان خاطر بستایید.

12- با بازی درمانی و نقاشی اجازه دهید بچه ها احساس خود را بیان کنند و تخلیه روانی شوند

13- اعتماد به نفس را در او افزایش دهید

 

منبع: اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان / تالیف محمد حسن راد منش و دیگران، 1390 .


 

https://telegram.me/kalamezendeh1