تحليل كاربردي رويا - رابرت الكس جانسون

 Tahlie Karbordi Khab O Roya

عنوان کتاب :

تحليل كاربردي رويا

معرفی کتاب

 

راهكار چهار مرحله اي استفاده از خواب و رويا براي سفر تحول دروني ( مبتني بر تئوري روانكاوي پروفسور كارل گوستاو يونگ)
خواب تعبير نشده به نامه ی خوانده نشده مي ماند. رابرت جانسون پيشگام روانكاوي يونگي، راهكارهاي چهار مرحله اي ارائه مي دهد تا ضمير خودآگاه و ناخودآگاهمان را به هم پيوند بزنيم. اين پيوند موجب تحول دروني خواهد شد طوری كه زندگي مارا در حد غيرقابل تصوري غني خواهد كرد. جانسون با استفاده از قدرت تخيل و ارائه مفهوم نمادها و تصاوير خوابها، مارا به ضيافتي دعوت مي كند كه در آن روياهاي ما به تجارب عملي ترجمه مي شوند.
تحليل كاربردي رويا ما را قادر مي سازد اعماق پنهان ناخودآگاهمان را بكاويم و قدرت ها و گنجينه هايي را كه در آنجا پنهان شده و منتظر كشف شدن هستند، بيابيم.
از اين پس شما مي توانيد مفهوم خوابهايتان را به خوبي درك كنيد و زندگي روزمره تان را هوشمندانه تر با بهره گيري از مفاهيم عمیقی كه در خواب وجود دارد، اداره كنيد.



نویسنده :

رابرت الكس جانسون

مترجم :

نيلوفر نواري

ناشر :

فاخته

چاپ اول :

 

موضوع :

ذهن ( روان شناسی – ذهن شناسی – مکانیزم ذهن )

خواب - رویا

 

 

 

سرفصل ها:

١-آگاهي از ناخودآگاه

٢-كار دروني: جستجو در ناخودآگاه

٣- واقعيت هاي متفاوت: دنياي روياها، قلمرو تخيل

٤- كهن الگوها و ناخودآگاه

٥- تضاد و وحدت: شهادت به يكتا

٦- راهيابي به رويا

٧- روش چهار مرحله اي

٨- مرحله اول: تداعي ها

٩- مرحله دوم: تحركات

١٠- مرحله سوم: تعبيرها

١١- مرحله چهارم: مراسم ها

بخشی از کتاب

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه "کلام زنده" پژوهشکده کتاب و کتاب خوانی

 

نام پژوهشگر : مائده نخعی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن شرکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران در میان بگذارید.