رباعيات-خيام نیشابوری

 Robaeya Khayam

عنوان کتاب :

رباعيات خيام

معرفی کتاب

شرح تدوين نو: گاهي انسان از مرز هاي بيشمارِ معنا ها و كلمات،چيزها و اشيا،اجتماع و تنهايي،حتا سياست و علم عبور مي كند بي آن كه بداندكي عبور كرده است،مانند عبور از مرز يك كشور در زمستاني سرد در حالی كه همۀ علامت ها زير برف پوشيده و پنهان مانده است.

باز خواني جنبه هاي مدرن و کهن يك اثر كلاسيك  ضرورت جهان امروز ماست.

نو آوري در همين نگاه احيا گرایانه نهفته است. نو آوري هم،چيزي نيست جز گشودن دريچه اي تازه به جهان از ديدگاه هستي شناسي ونه لزوما دستور زباني و بازي هاي زباني.

آثار هر يك از بزرگان شعر و ادب فارسي،چنین ديدگاهي دارند.

نویسنده :

خیام نیشابوری

مترجم :

تدوين نو: هيوا مسيح

ناشر :

نگاه

چاپ اول :

 

موضوع :

روحيه ( باور ، اميد،پشتكار)

 

 

 

سرفصل ها

يكي چند كلمه با شما

كمي با خيام

درباره ي اين كتاب

فهرست رباعي ها

بخشی از کتاب

 

 

 

انگاره ي ما:

 

١- ابتدا برگزيدن منبعي كه كم تر دستخوش سليقه شخصي و حذف و جرح و تعديل هاي ذوقي يا ايدوئولوژيكي باشد.

 

٢- تدوين ( تقطيع ) نو يا همان زير هم نويسي جديد رباعيات كه بر مبناي اصول زير هم نويسي شعر نو است.

 

٣- ارائه شكل جديدي از شعر كلاسيك كه رفتار جديدي با مخاطب خواهد داشت.ممكن است كه در نگاه اول خشم بسياري را برانگيزد.اما با كمي صبوري و دل سپردن به اين شكل جديد،خيام را تازه تر خواهند يافت.

 

٤- طرح اين نكته كه شعر كلاسيك فارسي به هيج وجه كهنه،از كار افتاده و به تعبير برخي جوانان خام پيرو موج هاي شعر تئوري،عقب افتاده نيست بلكه چنان قدرتي دارد كه حتا بابه هم ريختن شكل سنتي،باز هم هيچ خللي در اصل زبان،نحو،ريتم،وزن و معنا رخ نمي دهد و شعري است ناب كه خود را همچنان حفظ و به رخ مي كشد.

 

٥-فراهم آوردن متني قديم در شكلي جديد،به اميد آشتي دوباره با ميراث گرانبها و بي مانند كه مدتي است از لحظه هاي زيست ما رخت بر بسته است.

 

٦-شكستن هيبت كلاسيك و گاه هراس آور براي نسل جوان تر و نزديك كردن متني دور به انسان امروز و انسان امروز به متني دور.

 

٧- بخشيدن فاعليتي جديد به متني كهن و آزادي جديد به معناي كهن.

 

٨- رعايت نكردن شيوه ي الفباي مرسوم.

٩- شايد چيزهاي ديگري كه ما به آن فكر نكرده ايم و هست.

 

برخيز ز خواب

 تا شرابي

 بخوريم

 زان پيش

 كه از زمانه

 تابي

 بخوريم

 كاين چرخ ستيزه روي

 ناگه

 روزي

 چندان ندهد زمان

 كه آبي

 بخوريم.

لینکها

پژوهشگاه کلام زنده - پژوهشکده ی کتاب و کتابخوانی

 

نام پژوهشگر : وحيد سيدي

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.