از كوتهي توست كه ديوار بلند است-سعید گل محمدی

 Az-Kotahi-tost-Saeid-Golmohamadi

عنوان کتاب :

از كوتهي توست كه ديوار بلند است

معرفی کتاب

اثر فوق مجموعه ای از حکایت ها ، جمله ها و شعرهای الهام بخش است که به اعتقاد نویسنده خواننده می تواند در مقاطع مختلف زندگی از خرد و پیام های نهفته در آن برای ساختن یک زندگی موفق و توام با شادکامی سود ببرد و البته عنوان می کند که دانستن صرف کافی نیست ، بلکه باید به آنچه می آموزیم متعهد باشیم و به آن  در زندگی خود عمل کنیم.

 

نویسنده :

سعید گل محمدی

مترجم :

--

ناشر :

نسل نواندیش

چاپ اول :

 

موضوع :

خود شناسی -روحیه ( اعتماد به نفس ، امید و ... )

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

انسان معلول کسی نیست که نمی بیند ، کسی است که چشم هایش را به روی فرصت ها و نعمت های زندگی بسته است .

انسان معلول کسی نیست که نمی شنود ، بلکه کسی است که قادر به شنیدن و لمس موسیقی زیبای زندگی و نوای شورانگیز فرشتگان نیست .

 

پژوهشگاه کلام زنده- پژوهشکده ی  کتاب

 

نام پژوهشگر : اشرف آقامحمدی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.