از اسطوره تا حماسه هفت گفتار در شاهنامه پژوهی- سجاد آیدنلو

 

 az-ostore-ta-hamase-sajad-aydanlou

عنوان کتاب :

از اسطوره تا حماسه  هفت گفتار در شاهنامه پژوهی

معرفی کتاب


در پرتو پژوهش‌های ایران‌شناسانی چون: کارنوی، کریستین‌سن، دومزیل، ویکندر، اشپیگل، دارمستتر، هرتسفلد، مری بویس و دیگران، بررسی زمینه‌های اساطیری و آیینی حماسه ملی ایران، امروز یکی از شعب و شاخه‌های مهم و پرتوجه شاهنامه‌شناسی است.

آیدنلو در نخستین گفتار از کتاب خود به ارتباط میان اسطوره و حماسه می‌پردازد و زمینه‌هایی را برمی‌شمارد که اسطوره قالب حماسی می‌گیرد. او در این گفتار که عنوان «ارتباط اسطوره و حماسه بر پایه شاهنامه و منابع ایرانی» دارد، نخست به تعریف اسطوره می‌پردازد و یادآور می‌شود که تا کنون تعاریف گوناگونی از اسطوره بیان شده است، اما از میان آراء متعدد می‌توان این تعریف را رساتر و روشن‌تر دانست که :اسطوره «نوعی از حکایات داستانی است که ضمن آن تصاویر گروهی انسان از جهان برون و روابط ناظر بر آن به یاری الفاظ و کلمات نمودار شده است» در این تعریف، اسطوره پنداشت مشترک اقوام درباره هستی تلقی شده که چارچوبی زبانی پیدا کرده است.

نویسنده :

سجاد آیدنلو با مقدمه دکتر محمدامین ریاحی

مترجم :

-

ناشر :

سخن

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت ( خدا-  عشق - آگاهی-  خود -  روح- آخرت -  ... )

 

 

سرفصل ها

  1. 1.یادداشت مولف
  2. 2.مقدمه ی استاد دکتر محمد امین ریاحی
  3. 3.ارتباط اسطوره و حماسه برپایه شاهنامه و منابع ایرانی
  4. 4.فرضیه ای درباره ی مادر سیاوش
  5. 5.نشانه های سرشت اساطیری افراسیاب در شاهنامه
  6. 6.نوش دارو چیست؟
  7. 7.اسب دریایی در داستان های پهلوانی
  8. 8.جام کیخسرو و جمشید
  9. 9.ذیل/ مستدرک مقاله ی جام کیخسرو و جمشید
  10. 10.ترنج پویا و به زرین(تاملی بر یک آیین ایرانی در شاهنامه)

بخشی از کتاب

در مقاله ی "جام کیخسرو و جمشید"  نویسنده حدسی  احتیاط آمیز درباره ی منشا سامی – تورانی "جام جهان نما" در روایات ایرانی مطرح و تاکید کرده است که بحث درباره ی سابقه ی این جام ناقص و ناتمام است.

اکنون که بیش از چهارسال از زمان نگارش و چاپ آن مقاله می گذرد با بررسی های بیشتر و یافتن نمونه هایی از انواع ابزارهای جهان بینی و رازگشایی در روایات ایرانی و انیرانی  پیشنهاد پیشین خویش را این گونه اصلاح و تعدیل می کند که مضمون جهان نمایی و "راز آگاهی" یک بُن مایه داستانی جهانی است و جام کیخسرو و جمشید معروف ترین مصادیق آن در متون ایرانی است و نمی توان با استناد به قدمت  ماخذ دیگر برای آن الگوی سامی قایل شد.

لینکها

پژوهشگاه کلام زنده- پژوهشکده ی  کتاب

 

نام پژوهشگر : شهره نصیری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.