زندگی یعنی دنیای بهتری ساختن-مونیک اولیوتی , فیلیپ اولیوتی

 

عنوان کتاب :

زندگی یعنی دنیای بهتری ساختن

در بارۀ کتاب: کتاب به مسائل دنیای کنونی که اغلب مورد توجه اکثر ما قرار گرفته می پردازدو سپس به این سوال که آیا اساسا شکل دیگری از جهان قابل تصور هست یا نه، پاسخ می دهد. و در پایان ساده ترین راه حل ها در بعد اندیشه و عمل را برای تجربه جهانی بهتر  ارائه داده است.

نویسنده :

مونیک و فیلیپ اولیوتی

مترجم :

نسرین گلدار

ناشر :

آسیم 

چاپ اول :

 

موضوع :

عشق

انسان و زندگی (انسان– خانواده – دوستی – سلامتی)

شاد زیستن ( زندگی زیباست، به به و چه چه، گل و بلبل)

حال( شامل شادی، غم، ترس، خشم، مهربانی، صمیمیت)

روحیه ( شامل شجاعت، اعتماد به نفس، پشتکار، اراده، باور، امید)

 

 

 

سرفصل ها

  1. اکنون به سمت چه دنیایی پیش می رویم؟
  2. چه دنیای دیگری می تواند در انتظار ما باشد؟
  3. آیا ما در سرنوشت دنیای فردای خود نقش داریم؟
  4. آیا خوشبختی مفهومی مشترک برای ...
  5. از کجا شروع کنیم؟
  6. کلام آخر

 

بخشی از کتاب

ممکن است از خود بپرسید چگونه شهروندان یا روستانشینان ساده ای چون ما می توانند تاثیری هرچند جزئی روی دنیای بزرگ و لبریز از مشکلات کنونی داشته باشند؟این همان سوالی است که شما را به کشف پاسخ آن دعوت می کنیم

 

لینکها

 

 

 

نام پژوهشگر : شهره نصیری

 

تهیه شده :پژوهشگاه کلام زنده، پژوهشکده کتاب و کتابخوانی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.