مادر خوب مادر بد-دکتر نهاله مشتاق

 

 

عنوان کتاب :

مادر خوب مادر بد

در بارۀ کتاب: فرزند پروری وظیفه ای لذتبخش ، رشد دهنده، سخت و چالش برانگيز است. این کتاب در مورد احساسات مادران است؛ آن  بخشی از احساسات که بسیاری از مادران نسبت به آنها آگاهی ندارند یا از تناقضات آن سردرگم می شوند. مطالعات روانشناسی نشان داده اند که آگاه شدن به احساسات، امکان مدیریت و کنترل آنها را بسیار بیشتر می کند. به این ترتیب می توان گفت که این کتاب برای آگاه شدن مادران از احساساتی است که نسبت به آن آگاهی ندارند یا نمی دانند با آن چه کنند.

نویسنده :

دکتر نهاله مشتاق

مترجم :

---

ناشر :

مهروماه نو

چاپ اول :

 

موضوع :

روانشناسی -خودشناسی فرزندپروری

 

 

 

 

سرفصل ها

*چرا مطالعه این کتاب می تواند برای من مفید باشد؟

*عواطف مادر

*مادر کامل

*عشق و نفرت با هم؟

*گاهی حس میکنم می خواهم فرزندم را بکشم!

*مادر و خواسته هایش

*مادر غافل

*کودک شدن مادر

*کودک شدن مادر چه اثری بر فرزند دارد؟

*نیازهای برآورده نشده ی مادر

*مادر روانی

*جداشدن مادر و فرزند

*کودک تصوری-کودک واقعی

*قدرت مادر

*نقش پدر چیست؟

*گروه مادران

 

بخشی از کتاب

کامل و بی نقص بودن درجه ای است که بسیاری از مادران تلاش می کنند به آن برسند.از این نظر مادری کامل محسوب می شود که یک فرشته ی ایثارگر باشد.او در راه کودک از تمامی خواسته های خود می گذرد، هرگز خسته، عصبانی یا سرخورده نمی شود، همیشه کودک خود را می فهمد و نیازهایش را کاملا برآورده می کند.در این چارچوب فرهنگی چنین مادری، مادر خوب نامیده می شود.بنابراین مادر خوب همان مادر کامل و بی نقص است...

اما چیزی در این میان کم است.

 

لینکها

 

 

 

نام پژوهشگر : نغمه برازنده نژاد

 

تهیه شده :پژوهشگاه کلام زنده، پژوهشکده کتاب و کتابخوانی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.