برای هر مشکلی ، راه حلی معنوی وجود دارد - وین دبلیو دایر

 Rahe_-hale-manavi.jpg

عنوان کتاب :

برای هر مشکلی ، راه حلی معنوی وجود دارد

در بارۀ کتاب: "معنویت " نامی است که وین دایر در این کتاب برای آن نیروی بدون شکل و غیر قابل رویت ، انتخاب کرده ؛

همان نیرویی که منشا و سر چشمه ی زندگی روی این سیاره است ،

وین دایر می گوید ؛ مهم نیست چه نامی برای این نیرو انتخاب کنیم ،این نیرو هر چه که هست می تواند هر مشکلی را حل کند ، " برای هر مشکلی راه حلی معنوی وجود دارد"

ما فقط نیازمندیم  بیاموزیم که چگونه می توانیم به آن دست پیدا کنیم . این کتاب روش های دستیابی به این نیرو را توضیح می دهد.

این کتاب ادعای بزرگی را به نمایش می گذارد ، ما می توانیم به کمک پیگیری و انجام راه حل های معنوی به هنگام رویا رویی با آن چه که به اصطلاح مشکل نامیده می شود احساس سبکی بیشتر ، عشق بیشتر و مهربانی بیشتری داشته باشیم ، و خود را از هر مشکلی رها و آزاد ببینیم ، و به سادگی خود را از دنیای مشکلات جدا کنیم و به دنیای معنویت بپیوندیم ، این کتاب تمرینی بر خود آگاهی است.

هنگامی که می آموزیم انرژی های ضعیف را دگرگون سازیم ، بدان حد از آگاهی می رسیم که راه حل معنوی همه ی مشکلات فقط به شیوه ی تفکر ما بستگی دارد .

نویسنده :

وین دبلیو دایر

مترجم :

سیما فرجی

ناشر :

نسل نو اندیش

چاپ اول :

 

موضوع :

روان شناسی معنوی

 

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی: مشکل، راه حل، انرژی، نیرو، معنوی، شیوه ی تفکر

 

نام پژوهشگر : افسانه درویش

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.