فنگ شویی - جاناتان دی

 Feng-shoei.jpg

عنوان کتاب :

فنگ شویی

 

در بارۀ کتاب: فنگ شویی  به معنای باد و آب، و هنر باستان شرق برای ترویج سلامتی، شادی،سعادت،انرژی و شور و اشتیاق  از طریق چیدمان صحیح اشیاء و دکور  است . هدف فنگ شویی در مجموع آفریدن حس هماهنگی در خانۀ هر فرد  و در نتیجه در زندگی او است.

نویسنده :

جاناتان دی

مترجم :

لیلا هدایت پور

ناشر :

مثلث

چاپ اول :

 

موضوع :

ترویج شادی و انرژی از طریق چیدمان صحیح اشیاء

 

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی: فنگ شویی، باد، آب، سلامتی، شادی، چیدمان، دکور

 

نام پژوهشگر : اشرف آقامحمدی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.