خدا حقيقتي در اعماق وجود انسان-دکتر وين داير

 Khoda.jpg

عنوان کتاب :

خدا حقيقتي در اعماق وجود انسان

در بارۀ کتاب: اگر به راستي بخواهيد به خداوند بپيونديد بايد حقيقت را بدون توجه به عقايد ديگران جستجو کنيد. حقيقت را بايد به عنوان موضوعي کاملا شخصي در تنهايي درون و در اعماق دل خويش جستجو کرد. خداوند نهاد ما و بنياد همۀ چيزهاي ديگر است. همچنين هدايتگری واقعي است و اوست که هميشه ما را هدايت مي کند. اگر ما به راستي به حقيقت علاقمند باشیم ،پاسخ های خود را خواهيم يافت زيرا حقيقت در قلب هاي مخلص متجلي مي گردد و جوهر معرفت انساني را نمايان مي سازد.

نویسنده :

 

دکتر وين داير

مترجم :

مجتبي ابوئي مهريزي

ناشر :

راهيان سبز

چاپ اول :

 

موضوع :

روانشناسي،عرفان

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی:

 

نام پژوهشگر : گيتا شايگان

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.