جهان هولوگرافیک - مایکل تالبوت

 548322 ZaodsctZ

عنوان کتاب :

جهان هولوگرافیک

در بارۀ کتاب: جهان ما و هر چه در آن است، از قطره های باران و دانه های برف و درختان کاج تا شهاب ها و ذرات الکترون ها و کوانتوم ها، همه و همه، تنها تصویر شبح گونه ای هستند از واقعیتی دور از دسترس که خارج از زمان و مکان بر ما فرا تابیده می شود.

نظریۀ هولوگرافیک بودن جهان  واقعیت های ملموس حیرت آوری همچون تله پاتی,  نیروهای فراطبیعی انسان,  وحدت کیهانی,  درمان های معجزه گر و ... را توضیح می دهد

با خواندن جهان هولوگرافیک,  با جهانی روبه رو می شویم که هر ذرۀ آن ویژگی های کل آن را در خود دارد و خوانندۀ ایرانی بسیاری از مفاهیم متافیزیکی  که ریشه در فلسفه و عرفان شرق دارد را در قالب زبانی روشن و امروزی باز می شناسد.

نویسنده :

مایکل تالبوت

مترجم :

داریوش مهرجویی

ناشر :

هرمس

چاپ اول :

 

موضوع :

هستی شناسی

 

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی:

 

نام پژوهشگر : ندا نورانی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.