معجزه - راندا برن

Mojeze.jpg

عنوان کتاب :

معجزه

همانطور که طبق قانون جذب هر چیز مشابه خود را جذب می کند، شکرگزاری در برابر نعمات خدا نیز انرژی مشابه خود را جذب می کند. نعمات و برکات خداوند آنقدر زیاد است که قابل شمارش نیست و فقط با شگرگزاری است که می توان به آنها دست یافت. قدرت شکرگزاری تمام جنبه های منفی زندگی را از بین می برد. زمانی که حواس خود را متوجه شکرگزاری کنی، آن را بر زبان بیاوری یا احساسش کنی، در واقع فرکانس انرژی خود را به یکی از قوی ترین و بالاترین فرکانس های موجود تبدیل کرده ای

در  کتاب معجزه راندا برن به موضوع شکرگزاری پرداخته و در این زمینه  28 تمرین عالی  ارایه کرده است.   تمرین ها  طوری تنظیم شده اند که به شما کمک خواهد کرد  این عمل ضروری و معجزه آسا ملکه ی ذهنتان شود.

نویسنده :

راندا برن

مترجم :

نفیسه معتکف

ناشر :

لیوسا

چاپ اول :

 

موضوع :

قدرشناسی، ابراز وجود، موفقیت

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی

 

نام پژوهشگر : آزاده مفیدی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.