رازفال ورق

 raze fale varagh gorder bastin

عنوان کتاب :

رازفال ورق

معرفی کتاب

در این کتاب برگه های فال ورق شخصتهای زنده ای می شوند که به کمک آنها داستان زندگی و آفرینش روایت می شود. در این نوشته به رابطه ی میان عناصر زندگی و ارتباط آنها با آفریدگار پرداخته می شود. راوی در قالب کودکی جستجوگر وارد داستان می شود و همزمان دو داستان درونی و بیرونی برای او دنبال می شود.

نویسنده :

یاستین گوردر

مترجم :

مهرداد بازیاری

ناشر :

هرمس

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت ( خدا- عشق الهي – آگاهی - خود - روح- آخرت – حيراني- ديدن، ... )

انسان ورابطه (انسان– خانواده – دوستی – سلامتی- عشق انساني- رابطه -...)

زندگي و قواعدبازي ( تفاهم وتوافق- تقاضا،امر، دستور- اعتماد و اطمينان،دلمشغولي اهميت،گوش دادن،دنياي معاني،سودسود،بازي شخصي ونقشي، ...)

حال ( شامل شادی،غم،ترس،خشم،مهربانی،صمیمیت، ) –

روحیه ( شامل شجاعت،اعتمادبه نفس،پشتکار،اراده،باور،امیدو ...)

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

ما داشتیم به آتن می رفتیم ولی نه برای گذروندن معمولی تعطیلات تابستانی در آتن یا جای دیگری در یونان، باید دنبال مادرم می گشتیم. چهارساله بودم که مادرم از دست من و پدرم فرار کرد، می خواست به جایی برود که خودش را بشناسد به همین خاطر ماهم از این برنامه حمایت کردیم. تنها چیزی که نمی توانستم بفهمم این بود که چرا برای شناخت خودش باید به کشور دیگری سفر می کرد.

 “ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﻲ ﻛﺮﺩ، ﺍﮔﺮ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ” و “هر موجود زنده، معجزه ی عجیبی است”؛ که اگر چنین شود “آﺩﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻱ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺧﻢ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﺪ: ﺧﻮﺵ آﻣﺪﻱ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ، ﺩﻭﺳﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻦ! ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻲ”.

لینکها

 

کلمات کلیدی

راز فال ورق , یاستین گوردر

نام پژوهشگر : شهره نصیری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود در صورت مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف های که برای شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.