انسان در جستجوی معنی

 ensan dar jostejoye mana farnkel victor

عنوان کتاب :

انسان در جستجوی معنی

معرفی کتاب

نویسنده کتاب که یک روانپزشک اتریشی است در زمان جنگ جهانی دوم، در اردوگاههای کار اجباری اسیر بوده است. آنجاست که  پی می برد آموزشهای حرفه ای اش در  پاسخ گویی به جو حاکم و نحوه ی تعامل انسانی در اردوگاه نقصان دارد. کم کم با یادآوری جمله ی کلیدی نیچه : "کسی که چرایی زندگی را یافته است، با هر چگونه ای خواهد ساخت" و با دقت بیشتر در مسائل دوران اسارت موفق به ابداع مکتب خاصی از روانشناسی به نام لوگوتراپی می شود.

نویسنده :

دکتر ویکتور فرانکل

مترجم :

دکترنهضت صالحیان شاگرد مستقیم دکتر ویکتور فرانکل

ناشر :

درسا

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت ( خدا- عشق الهي - آگاهی- خود - روح- آخرت – حيراني -ديدن، ... )

انسان ورابطه (انسان– دوستی – سلامتی)

زندگي وقواعدبازي ( تفاهم وتوافق- تقاضاامردستور – اعتماداطمينان - دلمشغولي اهميت - گوش دادن - دنياي معاني- سودسود- بازي شخصي و نقشي)

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

این کتاب از آن لحاظ حائز اهمیت است که درباره ی تجارب شخصی من به عنوان یک زندانی عادی نگاشته شده است. من با سربلندی یادآور می شوم که به جز چندهفته ی آخر در اردوگاه به عنوان روانپزشک زندان یا حتی پزشک، شغلی را در اردوگاه نپذیرفته بودم. شماره ی من در زندان   119104   بود و بیشتر اوقات مشغول کندن زمین برای کار گذاشتن خط آهن بودم.

لینکها

 

کلمات کلیدی

انسان در جستجوی معنی, ویکتور فرانکل

نام پژوهشگر : شهره نصیری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.