پندار

 pendar bakh richard

عنوان کتاب :

پندار

معرفی کتاب

در این کتاب نویسنده به رابطه ی خود با معلمی می پردازد که به سراغ او  آمده است تا پاسخ سوالات قدیمی اش را بدهد. موضوع کتاب مفهوم تصویری و توهمی بودن جهان قابل رویت است. نویسنده خدشه پذیری قوانین فیزیکی و امکان تغییر در نحوه ی کارکرد آنها را مطرح  و جهانی حقیقی تر و لطیف تر را معرفی می کند.

نویسنده :

ریچارد باخ

مترجم :

لادن جهانسوز

ناشر :

بهجت

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت ( خدا- عشق الهي - آگاهی- خود - روح- آخرت – حيراني -ديدن، ... )

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

نمی توانستم داستان را از ذهنم دور کنم چه می شدشخصی که واقعا در این باب مناسب بود از راه می رسید کسی که قادر بود به من بیاموزد که جهان من چگونه می گردد و چگونه می توان آن را به تسلط در آورد. چه می شد اگر می توانستم فردی متعالی و کمال یافته را ملاقات کنم.....

لینکها

من هاي من يا لايه های شخصيت

 

کلمات کلیدی

پندار, ریچارد باخ

نام پژوهشگر : شهره نصیری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.