جهان کوانتومی نوین

 jahane koantomi hey toni

عنوان کتاب :

جهان کوانتومی نوین

معرفی کتاب:

کتاب جهان کوانتومی نوین:

-1 پدیده ها و قوانین کوانتومی را خیلی ساده توضیح داده است ، طوریکه برای افراد بی اطلاع از فیزیک نوین نیز قابل فهم است .
  -2
به موضوعات مختلف تقریبا به طور کامل پرداخته شده است.
3 - در کتاب روابط ریاضی مشاهده می شود که به نظر من در کنار توضیحات می تواند بهترین مورد باشد.
4 -داخل کتاب پر از شکل ها و تصاویر واقعی از موضوعات مختلف و دانشمندان عرصه ی کوانتوم است که کتاب را از حالت خشکی  بیرون می آورد  و این بسیار عالی است .
5 -فصل های کتاب بسیار خوب تنظیم شده و به همراه هر فصل، کاربردهای علمی و عملی مربوط به آن بخش گفته شده است که این مورد هم از نقاط مثبت کتاب است .

نویسنده :

تونی هی - پاتریک والترز

مترجم :

محمدرضا محجوب

ناشر :

شرکت سهامی انتشار با همکاری نشر حریر

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت ( خدا- عشق - آگاهی- خود -   روح- آخرت - ... )

هستی (فیزیک – زمان - ماورا – کوانتم – متا فیزیک- کیهان ...)

زمان (آینده – گذشته – اکنون – بی زمانی )

 

 

سرفصل ها

1-موج‌ها در برابر ذرات
2-هایزنبرگ و ناپابرجایی (عدم قطعیت)
۳- شرودینگر و موج‌های ماده

۴- اتم‌ها و هسته‌ها
 
۵-  تونل زدن کوانتومی

6- پاولی و عنصرها
۷همکاری کوانتومی و بارشاره‌ها
۸پرش‌های کوانتومی
۹مهندسی کوانتومی
۱۰مرگ ستاره
۱۱دستورهای فاینمن
۱۲فوتون‌های کم‌زور و چسپ پرزور
۱۳پایان سخن – فیزیک کوانتومی و داستان علمی
سرآغاز: اتم و هسته

بخشی از کتاب

کسانی که در پی آشنایی با کامیاب‌ترین و پردامنه‌ترین نظریه‌ای هستند که هوش مردمان آن را ساخته و پرداخته، کتاب جهان کوانتومی نوین بهترین راهنما می‌باشد.

 

لینکها

من هاي من يا لايه های شخصيت

 

کلمات کلیدی

کوانتوم , نوین, تونی هی, پاتریک والترز

نام پژوهشگر : شهره نصیری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود در صورت مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف های که برای شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.