برندگان و بازندگان

 barandegan bazandegan haris sidni

عنوان کتاب :

برندگان و بازندگان

معرفی کتاب

همۀ ما دوست داریم  برنده باشیم نه بازنده. ولی آیا میل به برنده بودن به تنهایی کافی است؟ با اینکه زندگی همواره توام با پیکار نیست اما شاید بتوان آن را به صحنه ی بازی پیچیده ای تشبیه کرد که پیروزی در آن رمز و رازی دارد.

سیدنی جی هریس نویسنده ای سرشناس و واقع گراست که رموز برنده شدن  در میدان زندگی را می شناسد و برای موفقیت در آن راه هایی ساده پیشنهاد می کند.

نویسنده :

سیدنی . جی . هریس

مترجم :

مینو پرنیانی - پروین مصطفوی

ناشر :

خجسته

چاپ اول :

 

موضوع :

هستی (آهنگ هستي)

انسان و رابطه (عشق انساني- رابطه )

زندگي و قواعد بازي ( تفاهم و توافق, تقاضا امر دستو, اعتماد اطمينان, دلمشغولي اهميت, گوش دادن , دنياي معاني, سود سود, بازي شخصي و نقشي, ...)

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی

برندگان و بازندگان , سیدنی . جی . هریس , بازی , برد , باخت , نقش

 

نام پژوهشگر : نغمه برازنده نژاد

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی را که بر شما اثر گذار بوده است  با دیگران سهیم شوید.