میناگر عشق

 minagar eshgh zamani karim

عنوان کتاب :

میناگر عشق

معرفی کتاب

"میناگر عشق " یکی از کتابهای مفید برای فهم و تفسیر مولوی می باشد در این کتاب ابیات مثنوی بر حسب موضوعات خاص مثل خداشناسی , فرشته , روح  , نبوت , معاد ,  جبر و اختیار , روح , شیطان , مسائل اجتماعی و نکته های اخلاقی و . . . بررسی شده اند .

نویسنده :

دکتر کریم زمانی

مترجم :

 

ناشر :

نی

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت ( خدا- عشق الهي حيراني)

هستی (کوانتم - آهنگ هستي)

ذهن (ذهن شناسی – مکانیزم ذهن )

زمان (بی زمانی )

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی

میناگر عشق , دکتر کریم زمانی , مولانا , شمس , عشق

نام پژوهشگر : شهره نصیری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود در صورت مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف های که برای شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.