درسایه ی آفتاب

dar saye aftab namdarian taghi 

عنوان کتاب :

درسایه ی آفتاب

معرفی کتاب

در این کتاب ابتدا  در شعر فارسی از قبل تا دورۀ مولوی تامل شده و سپس به   مقایسه شعر مولوی با میراث شعری قبل از او پرداخته شده است, به این منظور نویسنده  نقش زبان قرآن و شیوه بیانی آن را بررسی کرده است به ویژه

  بر جنبه هایی از این شیوه بیان که بیشتر بر ذهنیت مولوی تأثیر داشته و نیز بر تأثیر بافت حاکم بر وحی در پدید آمدن این شیوه بیان تاکید کرده است. آن گاه  تأثیر جهان بینی عرفانی و تجربه های خاص متأثر از آن را  با بافت وحی مقایسه, و تأثیر آن بر ساختار زبان مولوی را دنبال کرده است

در بخش بعد تأثیر این جهان بینی بر زبان, و تحولی که مولوی در نتیجه تأثر از بافت ناشی از آن جهان بینی و تجارب عرفانی در غزل پدید آورده است تحلیل می شود.

در انجام نیز  بحث درباره اسباب ساختار شکنی و صور آن که منجر به ابهامهای گوناگون در غزل مولوی می شود دنبال شده است.

 

نویسنده :

دکتر تقی پورنامداریان

مترجم :

 

ناشر :

سخن

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت ( خدا- عشق الهي حيراني)

هستی (کوانتم - آهنگ هستي)

ذهن (ذهن شناسی – مکانیزم ذهن )

زمان (بی زمانی )

 

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی

درسایه ی آفتاب , دکتر تقی پورنامداریان , مولانا , شمس , عشق

نام پژوهشگر : شهره نصیری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی را که بر شما اثر گذار بوده است  با دیگران سهیم شوید.