گمشده ی لب دریا

 gomshode labe darya namdarian taghi

عنوان کتاب :

گمشده ی لب دریا

معرفی کتاب

شعر حافظ خواننده را در مسیر مستقیم یک اندیشه یا عاطفه معین, خواه زمینی و خواه آسمانی هدایت نمی کند؛ بلکه او را در میان حقیقت و واقعیت و بود و نبودهای گوناگون این دو سرگردان می کند. کلام حافظ نه اسیر حال و هوای عارفانه می شود و نه تن به اسارت قیل و قال مفاهیم مادی و مجازی می دهد. کلام او, چون خود انسان, انسان طبیعی, هم واجد بُعد مادی و جسمانی است و هم بُعد الهی و روحانی.
شرح شعر حافظ, مثل عشق از هر زبان که می شنوی نامکرر است. نویسنده در این کتاب به معنی و زمینه های آن در جهان شعر حافظ, صورت و ظرایف هنری در شعر حافظ, ساختار, پیوند معنایی و تأویل اشاره کرده و در خلال بحث به تأویل اجمالی یا تفصیلی بعضی غزلها پرداخته است.

نویسنده :

دکتر تقی پورنامداریان

مترجم :

 

ناشر :

سخن

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت ( خدا- عشق الهي - حيراني, ديدن)

زمان (آینبی زمانی )

 

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی

گمشده ی لب دریا , دکتر تقی پورنامداریان , حافظ , عشق , عرفان

نام پژوهشگر : شهره نصیری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی را که بر شما اثر گذار بوده اند با دیگران سهیم شوید.