هنر عشق ورزیدن

 honar eshgh varzidan from erik

عنوان کتاب :

هنر عشق ورزیدن

معرفی کتاب

در این کتاب می آموزیم که عشق هنر است و نیاز به دانش و کوشش دارد. اریک فروم در این کتاب از انواع عشق سخن می گوید و از این که: مردم گمان می کنند مشکل عشق مشکل معشوق است و نتیجه می گیرند با پیدا کردن معشوق مناسب به عشق دست پیدا خواهند کرد...
  هنر عشق ورزیدن مراحل یادگیری این هنر بزرگ را توضیح می دهد.

 

نویسنده :

اریک فروم

مترجم :

پوری سلطانی

ناشر :

مروارید

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت ( خدا- عشق الهي)

انسان و رابطه (عشق انساني- رابطه )

زندگي و قواعد بازي دنياي معاني, سود سود)

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی

هنر عشق ورزیدن , اریک فروم , پوری سلطانی , آموزش , عشق , دانش , کوشش

نام پژوهشگر : زهرا اسلامی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی را که بر شما اثر گذار بوده است  با دیگران سهیم شوید.