مردان مریخی,زنان ونوسی

 mardane merikhi grey john

عنوان کتاب :

مردان مریخی,زنان ونوسی

معرفی کتاب

نویسنده در این کتاب به صورت کاملا کاربردی و با مثالهای بسیار واضح می آموزد که در برابر هر رفتار خوشایند و ناخوشایند همسرتان چه برخورد و رفتاری از خود نشان دهید.
  بیان می کند که زن و مرد با هم تفاوت دارند و می آموزد چگونه رفتاری محبت آمیزتر نسبت به هم داشته باشید. وقتی به تدریج سرزنش کردن رفتارهای همسرتان را کنار می گذارید و خواسته های خود را به گونه ایی موثر مطرح می سازید می توانید به آن رابطه ی پر مهر و عشقی که انتظارش را دارید و شایسته ی آن هستید برسید.

 

 

نویسنده :

دکتر جان گری

مترجم :

مهدی قراچه داغی

ناشر :

نسیم

چاپ اول :

 

موضوع :

هستی ( آهنگ هستي)

انسان و رابطه ( خانواده – دوستی - عشق انساني- رابطه)

زندگي و قواعد بازي ( تفاهم و توافق, بازي شخصي و نقشي)

ذهن ( روان شناسی – جامعه شناسی)

 

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی

مردان مریخی,زنان ونوسی ,دکتر جان گری ,مهدی قراچه داغی, رفتار, خانواده ,رابطه

نام پژوهشگر : اکرم نقابی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی مشارکت آن کنید یا جمله ها و نکته هایی را که بر شما اثر گذار بوده است  با دیگران سهیم شوید.