توصیه های پدر ثروتمند پدر فقیر

 pedar servatmand faghir kiosaki rabert

عنوان کتاب :

توصیه های پدر ثروتمند پدر فقیر

معرفی کتاب

رابرت کیوساکی به مردم یاد می دهد که چگونه میلیونر شوند به همین سبب  او را معلم مدرسه ی میلیونر شدن نامیده اند!
دلیل اصلی درگیری همیشگی مردم با مسائل مالی  این است که در مدرسه تحصیل کرده اند, ولی در مورد پول چیزی یاد نگرفته اند.
این کتاب به شما یاد خواهد داد که:
-افسانه ی "باید درآمد زیادی داشته باشی تا ثروتمند شوی" را بی اعتبار بدانید.

-  با ایمان به اینکه خانه ی شما دارایی شماست مبارزه کنید.
-  به فرزندانتان فرق میان دارایی و بدهی را بیاموزید و  برای موفقیتهای مالی آتی آموزش هایی به آنها بدهید که موثر باشند.

 

نویسنده :

رابرت کیوساکی/ شارون لچتر

مترجم :

اشرف عدیلی

ناشر :

البرز

چاپ اول :

 

موضوع :

انسان و رابطه (خانواده - رابطه )

زندگي و قواعد بازي (سود سود, بازي شخصي )

ذهن (مکانیزم ذهن )

موفقیت ( پول – کسب و کار- تحصیل- تفکرمثبت– مثبت نگری )

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی

توصیه های پدر ثروتمند پدر فقیر , رابرت کیوساکی/ شارون لچتر- ثروت, فقر, انسان, فرزند

نام پژوهشگر : اکرم نقابی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و نکته هایی را که بر شما اثر گذار بوده است با دیگران سهیم شوید.