هویت

 hoviat kondra milan

عنوان کتاب :

هویت

معرفی کتاب

در رمان هویت وضع و موقعیت انسان معاصر  زیر ذره بین گذاشته شده و سرگشتگی و التهاب او به نمایش در می آید. انسانهایی که از چگونگی تحول جهان خرسند نیستند و مشارکت در قیل و قال این آشفته بازار را بر نمی تابند و بلاهت درمان ناپذیرش را جدی نمی گیرند. آنها با حسرت به ارزشهای متعالی از دست رفته می اندیشند و نهایتا برای نجات خویش به عشق پناه می برند.

نویسنده :

میلان کوندرا

مترجم :

پرویز همایون

ناشر :

قطره

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت (آگاهی- خود - حيراني، ديدن، ... )

انسان و رابطه (انسان– خانواده – دوستی - عشق انساني- رابطه)

زندگي و قواعد بازي ( تفاهم و توافق- اعتماد اطمينان، بازي شخصي و نقشي)

ذهن (ذهن شناسی – مکانیزم ذهن )

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی

هویت, میلان کوندرا, پرویز همایون, عشق, رابطه

نام پژوهشگر : کتایون واجدی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و نکته هایی را که بر شما اثر گذار بوده است  با دیگران سهیم شوید.