شهامت-دبی فورد

shahamat ford debi

عنوان کتاب :

شهامت

معرفی کتاب

 سال گذشته  در حالی که موارد بسیاری از بخشش ها و ترس های حل نشده ذهنم را در گیر کرده بود این کتاب را خواندم.

در اصل این کتاب برای زنان توصیه شده است ولی به نظر من خواندن آن برای مردان نیز مفید است. روش کتاب کارگاهی و آموزشی است و در بین مباحث آن کلید واژه هایی مطرح می شود که با خواندن و مرور آنها متوجه تمام ترس های نهفته خود می شویم و در واقع با مطالعه این کتاب خیلی خوب در های ورود به ناخود آگاه باز می شود. خواندن آن را به همه تو صیه می کنم.

 

نویسنده :

دبی فورد

مترجم :

فرزام حبیبی اصفهانی

ناشر :

 

چاپ اول :

 

موضوع :

روانشناسی،اعتماد به نفس،غلبه بر ترس

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی

معرفی کتاب,روانشناسی,اعتماد به نفس,غلبه بر ترس

نام پژوهشگر : کتایون واحدی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و نکته هایی  که بر شما اثر گذار بوده اند را با دیگران سهیم شوید.