کاغذهای تا خورده - سیمون شوبرت

Simon Schubert 00

سیمون شوبرت متولد 1976 هنرمند مستقر و زاده ی شهر کلن آلمان است. از سال 1997 تا 2004 او در فرهنگستان هنر دوسلدورف در کلاس مجسمه سازی Irmin Kamp آموزش دیده است.

آثار شوبرت با الهام از سورئالیسم و همچنین از ساموئل بکت، تصور چیدمان معماری، موقعیت ها و اشیاء معمول، در حالی که او با استفاده از مواد یا ساده و یا پیچیده - کاغذ سفید تا خورده و یا نقاشی برجسته است. برخی از کاغذ های تا خورده خود را مجموعه غرب(West Collection)، اوکس، PAقرار داد ،در همین حال که مجموعه ساعتچی لندن، صاحب آثار مجسمه وی می باشد.

در سال 2008، شوبرت جایزه هنر Phönix در ZVAB برای آینده ی نو (New-Comers)دریافت کرد.

 

اوریگامی، هنر کاغذ تاشو است. این هنرمند آلمانی با یک تکه کاغذ  شاهکارهای معماری را به تصویر کشیده است. مجموعه کار های او در آلمان تحت عنوان Papierarbeiten نامیده می شود.او در آثارش از هیچ قلم و رنگی برای ایجاد این طرح ها استفاده نکرده است.تنها با یک ورق کاغذ و هنر دست چنین شاهکارهایی را آفریده است.

قیمت هر کدام از این آثارحدود 3800 پوند انگلستان می باشد.

 Simon Schubert 01

Simon Schubert 02

 

Simon Schubert 02

Simon Schubert 04

Simon Schubert 05

Simon Schubert 06

Simon Schubert 07

Simon Schubert 08

Simon Schubert 09 

نام پژوهشگر : کورش سلیمی

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده پژوهشکده پژوهش هنر

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود در صورت مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف های که برای شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.

 

کلمات: پژوهشگاه کلام زنده , پژوهشکده پژوهش هنر, سیمون شوبرت, نقاشی برجسته, Papierarbeiten گالری ساعتچی, شاهکارهای معماری