پیدا شدم – حضرت مولانا

پيدا شدم پيدا شدم

پيدای نا پيدا شدم

شيدا شدم شيدا شدم

من او بدم من او شدم

با او بدم بی او شدم

در عشق او چون او شدم

زين رو چنين بی سو شدم

توضیح: این شعر حکایت " خود" ی ست که راز بودن را یافته

 

معرف: شهره نصیری

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

موضوع: آگاهی – رسیدن به حقیقت خویش (معنویت – هستی)