شعور عشق، هدیه کن! – نفیسه غفرانی

عشق، معجزه می کند اگر

زنده شوم، به نام, عشق

همین، تمام, شوق, من

من که منم، به خود روم

خود، به خدا، که ما شود

ساقی اگر مدد کند

من، برسم به زلف, او

راه, رسیدن, وصال

عشق, من ست، به خلق, او

رمز, رسیدن, به حق

طرهء پر نیاز, اوست

زلف، رها می کند

پر از هوای دل، شوم

من نروم، به غیر, او

خود، ببرم به سوی, او

من، به همین دل خوشم

ذره، شوم برای او

ای همه، آرام, دلم

در طلب, تو، جان دهم

چه در نماز, تو شوم

چه در سما، به تو رسم

ذکر, لبم، همین بود

در ره, عشق، جان دهم

روح, مرا جلا بده

قلب, مرا صفا، بده

از کرم, خزانه ات

شعور, عشق، هدیه کن

درک, حضور، هدیه کن

  آمین

معرف: نفیسه غفرانی

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

موضوع: طلب عشق واقعی و به دور از شعار، از خداوند و فهم عشق برای رسیدن به عشقی حقیقی و خالص (معنویت)