صدای عشق - شهره نصیری

می رقصند نت های بلورین عشق

در لرزش اهورایی

صدای تو

عطر خدا می پیچد میان

ساز تنم

عشق همه ی من میشود

من

همه عشق

نیمه شب ها

که خورشید به دست

بر رویای من

نظر می کنی

پژوهشگاه کلام زنده پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

پیشنهاد دهنده: شهره نصیری