شراره – کتایون واحدی

شراره – کتایون واحدی

هزاران شراره ی عاشق

رقصنده و بالنده

در تاریکی شب

سرخ و گلگون می کنند ، فضای آسمان تاریک دلم را

 

و خود محو می شوند،

 در سکوت، بی نشانی برای یافتنشان.

کتایون 27اسفند

پیشنهاد دهنده: کتایون واحدی