یکتایی

img attar0عنوان شعر: "یکتایی"

نام شاعر: عطار

نام دیوان: دیوان اشعار

امتیاز کارشناسی.

 

در چه طلسم است که ما مانده‌ایم                                      با تو به هم وز تو جدا مانده‌ایم

نی که تویی جمله و ما هیچ نه                                          مانده تویی ما ز کجا مانده‌ایم

از همه معنی چو تویی هرچه هست                                               پس به چه معنی من و ما مانده‌ایم

رشته چو یکتاست در اصلی که هست                                             پس ز برای چه دوتا مانده‌ایم

چون تو سزاوار وجودی و بس                                              ما نه به حق نه به سزا مانده‌ایم

چون همه تو ما همه هیچ آمدیم                                         ای همه تو هیچ چرا مانده‌ایم

چون همه نه با تو و نه بی توییم                                         نه به بقا نه به فنا مانده‌ایم

در خم چوگان سر زلف تو                                                   گوی صفت بی سر و پا مانده‌ایم

پاک کن از ما دل ما زانکه ما                                                سوختهٔ خوف و رجا مانده‌ایم

ما چو فریدیم نه نیک و نه بد                                               کز دو جهان فرد تو را مانده‌ایم

 

پیشنهاد دهنده ی شعر: خانم نعیمه موسوی

 

{KomentoDisable}