گاهگاهی که دلم می گیرد

گاهگاهی که دلم می گیرد

پیش خود می گویم...

آنکه جانم را سوخت

یاد می آرد از این بنده هنوز؟

 

گفته بودند....

که از دل برود یار چو از دیده برفت

سالها هست که از دیده ی من رفتی لیک

دلم از مهر تو آکنده هنوز.....!!

 

حمید مصدق

 

img telegram join2

 

{KomentoDisable}