همیشه …

همیشه درود…

همیشه عشق…

همیشه نور…

 

همیشه نوید…

همیشه آب…

همیشه برف…

همیشه باران…

همیشه خورشید…

همیشه ماه…

همیشه بهار…

همیشه تابستان…

همیشه پاییز…

همیشه زمستان…

همیشه فروردین…

همیشه اردیبهشت…

همیشه خرداد…

همیشه مهر…

همیشه اسفند…

همیشه سپاس…

همیشه خوب های ناب…

همیشه باورهای بی سراب…

همیشه شکفتن های بی بهانه…

همیشه ترانه…

همیشه شعر…

همیشه باغراه شاد پر جوانه…

و همیشه انتظام ممتد عشق،

جاری در لحظات مبهم

و روشن

این همه بی کرانه…!!!

 

نیما.س

 {KomentoDisable}