آن یکی خر داشت، پالانش نبود - مولانا

آن یکی خر داشت، پالانش نبود

یافت پالان، گرگ خر را در رُبود

 

کوزه بودش، آب می‌نامد به دست

آب را چون یافت، خود کوزه شکست

 

برگرفته از كتاب:

مولوي، جلال الدين محمد بن محمد؛ مثنوي معنوي؛ بر اساس نسخه‌ي رينولد نيكلسون؛ به تحقيق كريم زماني؛ چاپ چهارم؛ تهران: نامك 1387.

 

 {KomentoDisable}