مرد آن باشد که ...

مرد آن باشد كه هر نفس پاك‌تر است

مرد آن باشد كه هر نفس پاك‌تر است

در باختن وجود بي‌باك‌تر است

 

 

مردي كه درين طريق چالاك‌تر است

هر چند كه پاك‌تر شود خاك‌تر است

 

آن بهْ كه ز خود كرانه بيني خود را

تا محرم اين ستانه بيني خود را

 

گر هر دو جهان به طبع تو خاك شوند

كفرست كه در ميانه بيني خود را

 

گر مرد رهي ز ننگ خود پاك بباش

بي‌هستي خويش چست و چالاك بباش

 

گر مي‌خواهي كه مرده خاكي نشوي

جهدي بكن و به زندگي خاك بباش

 

برگرفته از كتاب:

عطار، محمد بن ابراهيم؛ مختارنامه؛ تصحيح و مقدمه از محمدرضا شفيعي كدكني؛ چاپ سوم؛ تهران: انتشارات سخن 1386.

 

 {KomentoDisable}