قدر یکدیگر را بدانیم

img dastan general

زن و شوهر پیری با هم زندگی می‌کردند. پیرمرد همیشه از خر و پف همسرش شکایت داشت و پیر زن هرگز زیر بار نمی‌رفت و گله‌های شوهرش رو به حساب بهانه‌گیری‌های او می‌گذاشت.                                                                                         

 

این بگومگوها همچنان ادامه داشت تا اینکه روزی پیرمرد فکری به سرش زد و برای اینکه ثابت کند زنش در خواب خر و پف می‌کند و آسایش او را مختل کرده است ضبط صوتی را آماده کرد و یک ساعت همه سر و صدای خرناس‌های گوشخراش همسرش را ضبط کرد .

صبح از خواب بیدار ‌شد و شادمان از اینکه سند معتبری برای ثابت کردن خر و پف‌های شبانه او دارد به سراغ همسر پیرش رفت و او را صدا کرد، غافل از اینکه زن بیچاره در طول شب به خواب ابدی فرو رفته است!

از آن شب به بعد خر و پف‌های ضبط شده پیرزن، تنها لالایی آرام‌بخش شبهای تنهایی او شد .


 

img telegram join2